Present Perfect Continuous

Czasu teraźniejszego uprzedniego ciągłego (“present perfect continuous”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany rzeczy, które miały swój początek w przeszłości i trwają nieprzerwanie do chwili obecnej.

Aby skonstruować zdanie w czasie teraźniejszym uprzednim, stosujemy konstrukcję: podmiot + “have/has” + “been” (forma imiesłowu biernego od “be” ‘być’) + forma czasownika z końcówką “-ing”.

I tak na przykład:

(1) I’ve been playing volleyball.
Grałem w siatkówkę. (w domyśle: i nadal to robię)
(2) I’ve been visiting my grandparents every summer since I was a child.
Odwiedzałem moich dziadków co lato od chwili, gdy byłem dzieckiem. (w domyśle: i tego lata również ich odwiedzę)

W obydwu powyższych zdaniach osoba mówiąca rozpoczęła daną czynność w jakimś momencie w przeszłości (“since I was a child” ‘od kiedy byłem dzieckiem’) i kontynuuje ją do dziś.

Pytania w czasie teraźniejszym uprzednim ciągłym posiadają następująca strukturę: “have/has” + podmiot + “been” + czasownik z końcówką “-ing”.

(3a) Have they been walking along the street?
Czy oni spacerowali (do tej pory) ulicą?
(3b) *Have they been walk along the street?
(3c) *Have they been walked along the street?
(4) Have you been playing volleyball?
Czy grałeś (i grasz) w siatkówkę?

Przeczenia tworzymy w czasie teraźniejszym uprzednim ciągłym w następujący sposób: podmiot + “have/has not” + “been” + czasownik z końcówką “-ing”.

(5a) They haven’t been walking along the street.
Oni nie spacerowali po ulicy.
(5b) *They haven’t been walk along the street.
(5c) *They haven’t been walked along the street.

Czas teraźniejszy uprzedni ciągły można wykorzystać w sytuacji, gdy chcemy opisać czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. W tym przypadku używamy przede wszystkim dwóch słówek: “since” ‘odkąd’ dla opisania momentu, w którym dana czynność się rozpoczęła, oraz “for” ‘przez’ dla opisania czasu jej trwania.

(6) I haven’t been smoking since I had a heart attack.
Nie palę od czasu, gdy miałem zawał.
(7) I’ve been practicing judo for one year.
Przez rok ćwiczyłem dżudo (od roku ćwiczę dżudo).

Oprócz “since” oraz “for” możemy też wykorzystać zwroty takie jak “up till now” ‘do chwili obecnej’, “lately” ‘ostatnio’, “reccently” ‘niedawno’, “so far” ‘jak dotąd’:

(8) I haven’t been working here lately.
Nie pracowałam tutaj ostatnio.
(9) I’ve been working efficiently upon this project so far.
Jak dotychczas pracowałam bardzo efektywnie nad tym projektem.

Warto zwrócić uwagę na różnicę znaczeniową między zdaniami (10a) i (10b). W pierwszym z nich nacisk został położony na rezultat czynności – ‘mieszkam już w nowym mieszkaniu’ (użyto więc czasu teraźniejszego uprzedniego). W drugim – zwracamy większa uwagę na sam proces przeprowadzania się.

(10a) I’ve moved to my new apartment recently.
Niedawno przeprowadziłam się do nowego mieszkania.
(10b) I’ve been moving to my new apartment recently.
Niedawno przeprowadzałam się do nowego mieszkania.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Present Perfect Continuous
Loading ...